OK1HL - Historie


Úvod        Historie        Fotoalbum        Zkušenosti s MixW        OL9S        Kontakt


Chlumec nad Cidlinou

Asi nebude lehké po více než padesáti letech si na vše vzpomenout, jak jsem začínal.

Na obrázku je panoráma města Chlumec nad Cidlinou, kde jsem chodil do školy. Vzpomínám, že zájem o rádio jsem měl už tam ve škole. Posléze jsem se vyučil soustružníkem kovů ve Škodovce v Hradci Králové. Původně jsem však chtěl být elektrikářem. V Hradci Králové jsem se poprvé setkal s radioamatéry, a to s Kamilem Hříbalem a Jirkou Sklenářem a dalšími, jejichž jména už si nepamatuji.

Na vojně jsem byl u spojařů, telefonistů, na jedné rotě s radisty, takže jsem tam zavadil o Morseovku. Po vojně jsem dostal nabídku zúčastnit se kurzu rádiových operátorů. Neměl jsem vůbec žádné teoretické znalosti. Nevěda tak úplně do čeho jdu, jsem do kurzu nastoupil. Z účastníků si pamatuji na Jardu, OK1ADZ, a Luboše Honzáka z Jičína. Jak jsem se zmínil, skoro nic jsem neuměl, a navíc během kurzu jsem dostal angínu, a tak jsem neočekával, že zkoušky dopadnou dobře. Naštěstí však vše dobře dopadlo.

OK1HL

Jak jsme to dali tenkrát vše dohromady, když vědomostí jsme měli málo a materiál žádný?

Samostatně něco podnikat jsem si zatím netroufal. Asi během roku jsme získali klubovou koncesi OK1KKY a místnost na náměstí v Chlumci nad Cidlinou proti kostelu, na který jsme natáhli anténu. Na začátku jsme měli EK10 a nějaký sólo-oscilátor coby vysílač. Později jsme dostali Lambdu. Činnost na KV provozoval převážně Vláďa, OK1AFV, a na VKV Eman, OK1... Dalšími členy byli Zdeněk, OK1FNC, a jeho bratr Jarda, OK1FJL. Během několika let jsem se také zmohl na zařízení a celkem jsem doma dost vysílal, až se to nelíbilo náčelníkovi radioklubu, kterého dělal major Hataš, náčelník okresní vojenské správy. Nějak jsem to ustál, ale nebyly to poslední potíže se soudruhem majorem.

Deset let zajímavé činnosti uteklo jako voda a v roce 1968 jsem se přestěhoval do Sedlčan, kde žiju a vysílám, pokud mně to manželka dovolí :-), dodnes.

Pro střípky z historie radioamatérské činnosti v Sedlčanech odkazuji na webové stránky klubové stanice OL9S.

Jarda, OK1HL