OK1HL - Zkušenosti s MixW


Úvod        Historie        Fotoalbum        Zkušenosti s MixW        OL9S        Kontakt


MixW


Uživatelský popis programu MixW

Po spuštění programu a zadáni základních dat (volací značky, jména atd.) je možné upravit vzhled (např. barvy) podle vlastního vkusu.
Hlavními prvky zobrazení jsou QSO RX pole, TX pole, "vodopád", tabulka deníku, lišta s makry. V liště nad RX polem jsou k dispozici "brýle" pro prohlížení deníku, detaily QSO, smazání QSO, uložení QSO. Kliknutím pravým tlačítkem myši do "vodopádu" se objeví nabídka s dalšími možnostmi nastavení. Například položka New RX window... otevře další RX okno a je tak možné sledovat více stanic najednou.
V dolní informační liště jsou údaje o zvoleném módu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na označení módu nebo na položku Mode v horní nabídkové liště se otevře nabídka se všemi módy, které jsou v MixW k dispozici. Ve střední části nabídky je pak položka Mode settings..., přes kterou je možné upravit potřebné.
Řada věcí se dá v MixW provádět pomocí maker. Ta je potřeba vytvořit. Kliknutím pravým tlačítkem myši na liště s makry se otevře editační okno. Nejpoužívanější makra jsou pak nejlépe dostupná přes klávesy F1 až F12., další přes Ctrl+F1 až F12, další přes Shift+F1 až F12 a další přes Ctrl+Shift+F1 až F12. Celkem jich je tak možné mít 48.


RX - TX - PTT

RX-TX-PTT


Ovládání TRX

Ovládání TRX Ovládání TRX

Kliknutím na položku Configure v horní nabídkové liště MixW se otevře nabídka, kde v její střední části je položka TRCVR CAT/PTT... Po zvolení této položky se otevře tabulka PTT CAT, ve které se nastaví potřebné. Například CAT=ICOM, Model=IC-706MK2, dále přes položku Details se určí Port, RTS=Always On, DTR=CW+PTT. Ve "vodopádu" se pak mění frekvence. Při spuštěném DXClustru se kliknutím na spot přeladí TRX i deník.


Deník

Kliknutím na "brýle" se otevře tabulka Search in logfile. Hledá-li se určitá volací značka, zadá se do pole Text a klikne se na položku Display. Pokud je značka v deníku, objeví se v dalším poli. Pokud je potřeba zobrazit celý deník, klikne se na položku Whole log. Zobrazí se okno Search results. Kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek s příslušným záznamem se otevře nabídka s dalšími možnostmi.


QSL lístky

V adresáři MixW by měl být soubor QslPrint.exe. Po spuštění tohoto programu se ukáže pole ve tvaru QSL lístku. Dále pak po kliknutí na položku Open se vybere soubor QSLDemo.qsl. Po jeho otevření se pole zaplní lístkem autora programu QslPrint. Z tohoto lístku je možné vytvořit kopii a na ní se pokusit vytvořit lístek vlastní. Každá položka na lístku se nechá přesouvat a přepisovat podle vlastní potřeby. Kliknutím pravým tlačítkem myši na lístku se vyvolá možnost editace. Je pak možno zadat vlastní údaje ručně nebo z deníku. Tisknout lze potom celý lístek nebo jen dotisknout údaje na vlastní papírovou šablonu lístku nebo na nálepky.


Fónická makra

Nejprve je potřeba MixW přepnout do módu SSB. Kliknutím pravým tlačítkem myši na liště s makry se otevře editační okno, kde se z vpravo umístěné nabídky Subset vybere položka Program control. Použijí se příkazy STARTRECORD:filename, STOPRECORD, WAVE:filename.


FSK

Provoz FSK je možný, pokud je k tomuto provozu zkonstruován TRX.


Contest Mode

Kliknutím na položku View v horní nabídkové liště se otevře nabídka. Kliknutím na položku Contest mode... ve střední části této nabídky se pak otevře tabulka List of contests. Pro nastavení nového contestu se použije vpravo umístěná položka Add new... Otevře se tabulka Contests settings. Napíše se název contestu, nastaví se čas konání, Your call atd. Statistics jsou potřebné knihovny DLL pro hodnocení. Knihovny DLL se dají získat na webových stránkách MixW pod odkazem Contests. Stažené se rozbalí do podadresáře Plugins adresáře MixW. Pro uložení konfigurace contestu se klikne na položku Save... Soubor se pojmenuje a ten se uloží s koncovkou .cst. Potvrdí se OK. V tabulce List of contest se klikne na název contestu, dále se klikne na položku Select a červená šipka skočí k vybranému contestu. Pak se klikne na položku Close. Tabulka zmizí a v zobrazení MixW se změní uspořádání deníku, číslování deníku a v horní liště název contestu. Podmínky contestů se dají sehnat např. na webových stránkách SM3CER Contest Service. Je potřeba nastavit také makra. Contest makra jsou v adresáři MixW v souboru s názvem contest.mc.